Wybór języka:          
Strona główna   O kancelarii   Substytucje   Kontakt   radcaprawny facebook  radcaprawny_twitter  radcaprawny_linkedin  

sprawy sądowe, sąd, pozew, pozwy, prowadzenie sprawy sprawy gospodarcze, pozwy, prawo spółek, prawo pracy Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej, odszkodowanie za wypadek, odszkodowanie z OC sprawcy, odszkodowanie za błąd medyczny, odszkodowanie za poślizgnięcie się, upadek, odszkodowanie za uszkodzenie ciała zespół profesjonalnych prawników i radców prawnych porady prawne online

 

Aktualności
Zakończona sprawa o rozwód
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym zakończyła się sprawa o rozwód, w której reprezentowaliśmy pozwanego.

Sprawa o zadośćuczynienie za krzywdę powstałą wskutek wypadku komunikacyjnego
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy powódkę w sprawie o zadośćuczynienie za krzywdę powstałą wskutek wypadku komunikacyjnego.

Zakończona sprawa o rozwód
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy pozwanego w sprawie o rozwód bez orzekania o winie.

Sprawa o alimenty
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy pozwanego w sprawie o alimenty.

Sprawa o dział spadku
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy Uczestników w sprawie o dział spadku.

Sprawa o zadośćuczynienie za krzywdę powstałą wskutek poślizgnięcia się na oblodzonej powierzchni
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy powódkę w sprawie o zadośćuczynienie za krzywd powstałą wskutek poślizgnięcia się na oblodzonej powierzchni.

Sprawa o podział majątku wspólnego byłych małżonków
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy Wnioskodawczynie w sprawie o podział majątku wspólnego byłych małżonków.

Sprawa o zadośćuczynienie za śmierć wnuczka
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy powódkę w sprawie o zadośćuczynienie za śmierć wnuczka.

Sprawa o zadośćuczynienie za krzywdę powstałą wskutek wypadku komunikacyjnego
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy powoda w sprawie o zadośćuczynienie za krzywdę powstałą wskutek wypadku komunikacyjnego.

Zakończona sprawa o rozwód
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym zakończyła się sprawa o rozwód, w której reprezentowaliśmy pozwaną.

Sprawa o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy powoda w sprawie o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej.

Sprawa o ustalenie kontaktów z dzieckiem
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy Wnioskodawcę w sprawie o ustalenie kontaktów z dzieckiem.

Sprawa o zadośćuczynienie za krzywdę powstałą wskutek wypadku komunikacyjnego
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy powódkę w sprawie o zadośćuczynienie za krzywdę powstałą wskutek wypadku komunikacyjnego.

Zakończona sprawa o zadośćuczynienie za śmierć ojca
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym zakończyła się sprawa o zadośćuczynienie za śmierć ojca, do której doszło wskutek tragicznego wypadku samochodowego. Sprawa toczyła się przeciwko zakładowi ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku miał wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Wyrok zaoczny w sprawie o zapłatę
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy powoda - Bank w sprawie o zapłatę. Sąd wydał wyrok zaoczny.

Sprawa o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym r.pr. Piotr Bazyluk reprezentował trzech powodów w sprawie o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej.

Sprawa o zadośćuczynienie za krzywdę powstałą wskutek wypadku komunikacyjnego
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy powoda w sprawie o zadośćuczynienie za krzywdę powstałą wskutek wypadku komunikacyjnego.

Sprawa o zapłatę
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy powoda - rolnika w sprawie o zapłatę odszkodowania za zniszczenia upraw ziemniaków przez dziki. Sprawa toczyła się przeciwko kołu łowieckiemu.

Apelacja w sprawie o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy powodów w sprawie o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej toczącej się przed Sądem II Instancji. W sprawie zapadł wyrok uwzględniający apelację strony powodowej.

Zawezwanie do próby ugodowej
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy Wnioskodawcę w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej.

więcej aktualności | inne wydarzenia
 
Referencje


Lege Artis - Tagi

sprawy gospodarcze, zamówienia publiczne, rejestracja spółki, sprawy rejestrowe, pozew, pozew o zapłątę, apelacja, postępowanie sądowe, pełnomocnik, radca prawny, rozwód, rozwody, podział majątku,